Miroslav Šljivić

miroslav Miroslav Šljivić rođen je 21.07.1987. u Aleksandrovcu Župskom. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Aleksandrovcu da bi 2006. upisao Istoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je 2011. godine sa temom "Dragoljub Jovanović o Agrarnoj politici 1944-1947." pred komisijom u sastavu : dr Mira Radojević (mentor), Prof dr Ljubodrag Dimić i prof dr Arsen Djurovic. Master studije upisuje iste godine, a svoj master rad sa temom "Politički odnosi Dragoljuba Jovanovića i Vlatka Mačeka 1935-1947" brani u septembru 2012. godine pred komisijom u sastavu: dr Mira Radojević (mentor), prof dr Ljubodrag Dimić i dr Miloš Ković. Oblasti interesovanja su mu istorija Jugoslavije, srpsko-hrvatski odnosi, raspad Jugoslavije i kulturna istorija Srbije od kraja 19-og veka do danas. Živi u Aleksandrovcu gde predaje istoriju u "O.Š. Ivo Lola Ribar" i "Srednjoj školi Sveti Trifun sa Domom učenika". Nije oženjen.