Bal – vrhovni bog Hananaca

Napisao Andreja Vujičić 2016-02-26 12:25:12  •  Komentari (64)

slikaBal, što znači „gospodar“ ili „onaj koji poseduje“, bilo je ime kojim su brojna hananska plemena nazivala svog vrhovnog boga. Jevreji su po dolasku u Svetu zemlju usvojili taj naziv za sve strane bogove. U Svetom pismu ime Bal se koristi kao uopšteni termin za „lažnog boga“. Najpoznatiji Bal iz hananske mitilogije bio je bog kiše i plodnosti koji se povezivao sa bogom oluje Hadadom. Njegovo prebivalište bilo je na severu zemlje, u planinama, te se zbog toga neretko nazivao i „Gospodarem severa“.Bal je, u jednom od mitov... ceo članak