Iranska revolucija (drugi deo)

Napisao Bojan Stevanovic 2015-12-12 08:27:27  •  Komentari (64)

slikaNakon smrti velikog Ajatolaha Sajida Husajna Borudžerdija 1961. godine, Ajatolah Homeini u potpunosti počinje da iskazuje svoja verska, ideološka i politička učenja. On zagovara ideju da sveštenici trebaju da imaju vodeću ulogu u društvu, iz koje će nekoliko godina kasnije nastati njegovo najvažnije učenje „velajat--e-fagih“.1 Prvi veliki sudar sa Šahom, Homeini je imao tokom 1963. godine kada se suprostavio programu reformi Šaha Reze Pahlavija „Bela revolucija“.2 Homeini je optužio Šaha da reformo... ceo članak


Iranska revolucija (prvi deo)

Napisao Bojan Stevanovic 2015-12-01 08:29:50  •  Komentari (64)

slikaIranska revolucija, ili kako je zovu islamska revolucija u Iranu, predstavlja niz događaja koji su doveli do zbacivanja režima Šaha Muhameda Reze Pahlavija i uspostavljanje modela islamske republike pod upravom Ajatolaha Homeinija, vođe revolucije i glavnog ideologa modernog Irana nakon revolucije 1979. godine. Zbivanja u Iranu, islamska revolucija (jedina uspešno izvedena revolucija tog tipa u svetu) i politički sistem uspostavljen nakon revolucije ne mogu biti objašnjeni bez poznavanja i razumevanja istorije Irana ka... ceo članak


Ponovno ujedinjenje

Napisao Bojan Stevanovic 2015-12-08 13:30:05  •  Komentari (64)

slikaJedan od razloga zašto je došlo do pada Berlinskog zida jeste da se jedna od suprostavljenih strana u Hladnom ratu urušila iznutra sama od sebe. Mihail Gorbačov je 1985. godine došao na vlast u SSSR. On je imao ideju reforme SSSR kako bi ova zemlja modernisana ušla u dvadeset i prvi vek. Naime on je pripadao novoj generaciji sovjetskih političara koji su uviđali da sistem uspostavljen 1917. godine zahteva reformu jer je SSSR već daleko zaostajao za zapadnim svetom u svakom smisl... ceo članak


Dve Nemačke

Napisao Bojan Stevanovic 2015-12-08 17:30:20  •  Komentari (64)

slikaZapadna Nemačka je postala članica Evropske zajednice za ugalj i čelik aprila 1951. godine, a mesec dana kasnije je uključena i u Savet Evrope. Ratno stanje sa zapadnim saveznicima je okončano 1951. godine, a Pariskim ugovorima iz 1954. godine je prestalo da važi stanje okupacije i zapadne trupe su ostale u Zapadnoj Nemačkoj po novim ugovorima. Hladni rat je ubrzao i integraciju Savezne republike Nemačke u NATO u koji je je primljena 1954. godine, tako da je nakon deset godina Nemačka ponovo postala vojno sposobna i kao... ceo članak