Sretenje Gospodnje

Napisao Miroslav Šljivić 2016-02-16 05:56:19  •  Komentari (64)

slikaPraznik Sretenja Gospodnjeg možemo posmatrati u religijskom, etnološkom i istorijskom kontekstu. U religijskom smislu Sretenje predstavlja uspomenu na dan kada je Bogorodica prvi put uvela u (jerusalimski) hram novorođenog Hrista da ga posveti Bogu. Sretenje ima suštinsku važnost za hrišćanstvo jer njegovo značenje ukazuje na prvi susret Spasitelja sa ljudima. Prvi susret Boga i čoveka u jerusalimskom hramu i sretenje novorođenog Mesije, koga je u naručje primio pravedni starac, poznat kasnije kao sveti Simeon Bogonosa... ceo članak


Sava Tekelija

Napisao Andreja Vujičić 2016-02-11 02:38:46  •  Komentari (64)

slikaSava Tekelija rođen je 17.avgusta 1761. godine u Aradu, od oca Jovana i majke Marte. Njegov deda, Jovan Tekelija, udario je osnove gradu Aradu, mestu gde će se njegov unuk Sava roditi i živeti, kao jedan od najvećih dobrotvora našeg naroda. Završivši srpsku osnovnu školu, upisao je Sava 1770. godine latinsku, a 1775. godine i visoku školu u Budimu, slušajući poeziju i prava, učeći uz to i crtanje, za koje je uvek imao dara i volje. Maja 1785. godine Sava je postao i doktor pravnih nauka, prvi u srpskoj istoriji. Sledeće... ceo članak


Grčka revolucija 1821-1829. godine

Napisao Miroslav Šljivić 2015-12-04 08:25:14  •  Komentari (64)

slikaGrčka revolucija, pored Srpske (1804-1813.) predstavlja period buđenja i nacionalne emancipacije balkanskih naroda. Međunarodne okolnosti tog vremena nisu išle na ruku balkanskim hrišćanima. Uspesi Srba zavisili su ponekad od ruskog napredovanja, sve do napada Napoleona na Rusiju 1812, kao što će i početak Grčke revolucije zavisiti od volje velikih sila. Naime, posle poraza Napoleona u Bici kod Lajpciga 1813, bilo je jasno da je Napoleon izgubio onu prevlast nad evropskim silama koju je nekad imao, pa se u Beču 1814. or... ceo članak


Kratka istorija SAD-a (od sticanja nezavisnosti do Monroove doktrine)

Napisao Andreja Vujičić 2015-12-12 08:25:31  •  Komentari (64)

slikaZakon o šećeru uveden je 1764. godine, Zakon o taksama na novine i pravna dokumenta 1765, a Taunsendovi porezi na čaj i papir 1767. godine. Zbog toga izbijaju masovne pobune u većini gradova. U Bostonu je 1770. organizovan masakr, pa je od te godine Boston centar borbe protiv britanskih represeija. Bostonski militanti su 1773. godine u luci uništili tovar čaja iz Istočne Indije, i na taj naćin grubo prekršili britanske zakone (Bostonska čajanka). Američke pritužbe ,na ugrožavanje slobode, razmatrane su u Filadelfiji na ... ceo članak