Prvi i jedini car (1425-1440) (Vreme Jovana VIII Paleologa)

Napisao Andreja Vujičić 2015-12-03 08:21:35  •  Komentari (64)

slikaJovan VIII Paleolog nasledio je od svog oca Manojla II carstvo koje je na Balkanu i Sredozemlju pre bilo objekat neko subjekat međunarodnih zbivanja. Odlučivanje o sudbini Carstva, mimo njegove volje, krajem XIV veka otpočeli su Srbi, a zatim nastavili Turci, da bi se na kraju uključili stari kibiceri, Mlečani i Đenovljani. Smrt samog Manojla II, sama po sebi, nije označavala nikakvu prekretnicu u širem istorijskom kontekstu. Činjenica da je Jovan VIII ostao u praksi i zvanično kao prvi i jedini vasilevs Romeja, nije... ceo članak


Vojno-administrativna reforma despota Stefana

Napisao Andreja Vujičić 2015-12-11 08:22:09  •  Komentari (64)

slikaU prvim godinama nakon bitke kod Angore despot Stefan je pristupio reformisanju državne uprave kao i oblasnih i lokalnih organa vlasti. Učestalije nego u vreme Nemanjića javljaju se vojvode i velike vojvode. Logoteti su i dalje ostali najviši državni činovnici, ali je spajanje civilne i vojne vlasti u rukama vojvoda davalo ovim činovnicima Despotovine veći ugled i značaj nego što je to bio slučaj u ranijem periodu. Dok su u državi Nemanjića vojvode imale isključivo vojnu funkciju, u doba Despotovine on... ceo članak


Poslednja godina vladavine despota Stefana Lazarevića

Napisao Andreja Vujičić 2015-12-09 08:22:31  •  Komentari (64)

slikaSrbija je tokom burne 1426. godine bila pošteđena rata sa Osmanlijama, ali su despotove veze sa Žigmundom, u momentu kada se Turci i Mađari sukobljavaju u Vlaškoj, bile dobar povod za novi napad na zemlje Stefana Lazarevića. Početkom 1427. godine Turci su ponovo upali u Srbiju. Povod za napad ostao je nepoznat, ali je poznato da je meta napada bio grad Novo Brdo. Dubrovčani su već 9. decembra 1427. godine javili kralju Žigmundu da su njihovi trgovci pod opsadom „već nekoliko meseci“.1 ... ceo članak


Murat II i prilike na Balkanskom poluostrvu

Napisao Andreja Vujičić 2015-12-08 14:22:49  •  Komentari (64)

slikaO Muratu II francuski putopisac Bertrandon de la Brokijer (fr. Bertrandon de la Broquière) kaže: To je dežmekast čovek, kratkog stasa, poširoka lica kao u Tatarina, dosta velika i povijena nosa i dosta sitnih očiju i jako mrka lica, velikih obraza i okrugle brade. I rekoše mi da je dobre naravi, blag i široke ruke u davanju zvanja i novca. Rekoše mi i da dosta mrzi rat, a tako se i meni čini, jer kad bi hteo da iskoristi silu i svoje velike dohotke, uzimajući u obzir mali otpor na koji nailazi u hrišćanskom svetu, n... ceo članak


Knez Stefan Lazarević i Osmanlije (od Kosovske do Angorske bitke)

Napisao Andreja Vujičić 2015-12-10 12:23:20  •  Komentari (64)

slikaMalo je ličnosti u nacionalnoj istoriji Srba koja je svojom pojavom i delovanjem ostavila neizbrisiv trag, utkan u narodnu svest, takoreći još za svoga života. Lazarev sin, knez a potom i despot, Stefan, savremenicima je ulivao poštovanje, koje je često prelazilo i u divljenje. Sprega Lazarevića i sultana Bajazita I dala je mnoge koristi Srbiji, umirivši, barem na kratko, sve one kočione sile koje je srednjovekovno društvo nosilo u sebi. Želje krupne vlastele za daljim osamostaljivanjem bile su surovo suzbijene, a na me... ceo članak


Despot Stefan Lazarević i sultan Mehmed Čelebija (1413–1421)

Napisao Andreja Vujičić 2015-12-22 13:23:39  •  Komentari (64)

slikaPreuzevši vlast u Jedrenu Mehmed je odmah poslao Stefanu poklisare sa porukom da mu vraća gradove koje je Musa iste godine osvojio od njega i da mu predaje grad Koprijan, oblast Znepolje i „druga prostranstva“. Sveznički odnosi Mehmeda i Stefana pokazali su se kao dobri i dalekovidi. Srbija je konačno ušla u mirnu fazu svoga razvitka.1 Mehmed je dobro nagradio i srpsku vojsku koja je sa njim vojevala kod Čamurla. Đurađ, Radič i ostali srpski vitezovi bili su bogato nagrađeni od novog sultana... ceo članak


Despot Stefan i međunarodne prilike nakon bitke kod Angore

Napisao Andreja Vujičić 2015-12-03 08:24:07  •  Komentari (64)

slika Neposredno pred svoj odlazak iz Male Azije, Tamerlan je na slobodu pustio princa Musu, koji je nakon bitke kod Angore dopao tatarskog ropstva. Nemajući kud, Musa se prvenstveno sklonio kod svog brata Mehmeda, koji ga je nakon toga opremio i uputio u Evropu, nebi li uz njegovu pomoć oslabio Sulejmanov položaj.1 Sulejman je s druge strane Bosfora učvršćivao svoj položaj. Iako su Vizantija, Ugarska i Hospitalci (Jovanovci) sa Rodosa bili zainteresovani za podelu evropskog dela Turs... ceo članak


Vizantijske međusobice

Napisao Andreja Vujičić 2015-12-01 08:24:27  •  Komentari (64)

slika Vladavinu Andronika III Paleologa obeležio je blagi oporavak vizantijskog ugleda i snage. Savremenicima se činilo da će nova, mlada generacija vizantijskih državnika povesti zemlju u novu epohu, slavnu i bogatu. Iako je nesumnjivih državničkih kvaliteta bilo u tim mladim ljudima, prvenstveno u velikom domestiku Jovanu Kantakuzinu i caru Androniku III Paleologu, ipak su teške posledice tek nedavno vođenog građanskog rata ostavile ekonomiju i finansije Carstva u nezavidnom položaju. Lični interesi bili su izn... ceo članak


Ugovor u Tati 1426. godine

Napisao Andreja Vujičić 2015-12-02 08:24:45  •  Komentari (64)

slika Pitanje nasledstva prestola odavno se nije postavljalo, jer je despot Stefan izmirivši se sa Đurđem stalno isticao njega kao svog jedinog i zakonitog naslednika. Međutim, trebalo je to i pravno regulisati. Pošto je duže bolovao od neke bolesti koja mu je zahvatila nogu (u pitanju je bila rana koja nikada nije u potpunosti zarasla), despot Stefan se odlučio da na državnom saboru u gradu Srebrenici (Rudničkoj) pred predstavnicima crkve i plemstva Đurđa i zvanično odredi za svog naslednika. Đurađ Branković jed... ceo članak