Privatni život u Vizantiji

Napisao Andreja Vujičić 2015-12-15 08:14:01  •  Komentari (64)

slikaKada govorimo o privatnom životu u Vizantiji, tokom celog njenog trajanja, najvažnija stvar bi bila svakako prostor u kome se taj život odvijao. Taj nukleus vizantijskog društva nazivao se ikos (οἶκος), označavajući tim imenom kuću i porodicu koja je u toj kući živela, bez obzira koje tu porodicu sačinjavao, kog je društvenog ranga bila i kojim se poslovima ta porodica bavila. Za niže slojeve kuća je bila oličenje privatnosti, dok je za plemiće ona ujedno predstavljala i jedan od statusnih simbola, njihovog položaja u... ceo članak


Franačko doba Hlodoveha

Napisao Andreja Vujičić 2015-12-15 08:14:23  •  Komentari (64)

slikaSa Hlodovehom, Hilderihovim sinom, otpočinje u pravom smislu reči istorija Merovinga i Franačke kao jedne od najvažnijih država ranog srednjeg veka. Pitanje je da li bi Salijski Franci zavredeli tako značajno mesto u evropskoj istoriji da nije bilo tako jake ličnosti kao što je bio Hlodoveh. Hlodovehovo ime sačuvano je u raznim oblicima: Franački Chlodovech je latinizirano Chlodovechus, od čega je nastalo latinsko ime Ludovicus, koje je evoluiralo u francusko Louis. Njegovo ime je sačuvano u mnogo oblika Louis (Francusk... ceo članak