Kraljevsko venčanje

Napisao Marko Mladenović 2015-12-14 04:55:28  •  Komentari (64)

slikaMirovnim ugovorom između Egipta i države Hetita, stvoreni su uslovi za dalji razvoj prijateljstva između dve države. Jedini kamen spoticanja ostao je Uri-Tešub, Hatušilišev bratanac, koji se nalazio u Egiptu. Verovatno da je neposredno pred ili posle potpisivanja mirovnog sporazuma, Ramzes II uvideo besmislenost podrške koju je pružao Uri-Tešubu. Shvativši situaciju u kojoj se našao, Uri-Tešub je uspeo da pobegne Ramzesu II. On je najverovatnije pobegao u Siriju. Kada je Hatušiliš III doznao da je Uri-Tešub u bekstvu u ... ceo članak


"Večni sporazum"

Napisao Marko Mladenović 2015-12-17 07:56:38  •  Komentari (64)

slikaMuvatali II, ljuti protivnik Ramzesa II, umro je oko 1272. god. pre n. e. Na prestolu ga je nasledio sin od žene drugog reda1 Uri-Tešub (oko 1272-1267. god. pre n. e.). Ova činjenica je mogla da utiče na sigurnost njegovog vladarskog položaja, mada je prema Telepinovom ukazu imao sva prava na kraljevski presto.2 Po stupanju na presto Uri-Tešub je uzeo ime Muršiliš III, želeći time da naglasi rodbinsku vezu sa Muršilišem II, svojim dedom. Zbog ovih uslova koji su prethodili stupanju na presto Uri-Te... ceo članak


Prve godine vladavine Ramzesa II (1279-1212 god. pre n. e.)

Napisao Marko Mladenović 2015-12-23 07:57:40  •  Komentari (64)

slikaNije poznato koliko je tačno vladao Seti I. Njegova najviša potvrđena godina vladavine je 11, mada je sasvim moguće da je vladao nesto duže. Pri kraju vladavine, ne zna se tačno kada, svoga sina i naslednika Ramzesa II imenovao je za savladara1. Da je Ramzes II odabran za naslednika možemo videti na Setijevoj kraljevskoj listi iz Abidosa2. Tu se Seti I zajedno sa mladim sinom Ramzesom II klanja pred faraonskim prethodnicima kao svojim precima. Svi izvori za ovo savladarstvo potiču iz peroda vladavi... ceo članak


Stupanje 19. dinastije na presto. Povratak Egipta na prostor Sirije i Palestine

Napisao Marko Mladenović 2015-12-15 07:58:29  •  Komentari (64)

slikaHoremheb (1323-1295. god. pre n. e.) poslednji vladar 18. dinastije umro je ne ostavivši iza sebe muškog potomka. Za svog nasledika odredio je čoveka po imenu Paramesu. On je poticao iz, do tada, nezapažene aristokratske porodice u severoistočnoj delti Donjeg Egipta. Zahvaljujući Horemhebovom pokroviteljstvu, koji je uvideo veliki potencijal u njemu, Paramesu je zauzimao važna mesta u egipatskoj vojsci i administraciji. Bio je zapovednik tvrđave Tjaru, važnog uporišta na kopnenoj prevlaci koja je povezivala egipatsku ... ceo članak


Bitka kod Kadeša

Napisao Marko Mladenović 2015-12-19 08:12:15  •  Komentari (64)

slikaRamzes II nije se mogao pomiriti sa gubitkom strateški važnih tačaka Amuruom i Kadešom. Stoga je rešio da jednim veličanstvenim pohodom povrati Kadeš i Amuru, učvrsti svoj položaj na vlasti, i da pokaže kako je on sposoban i vešt vladar. Bitka kod Kadeša je jedna od najbolje dokumentovanih bitaka u II milenijumu pre n.e. Međutim, iako obiluje izvorima, oni dolaze uglavnom sa egipatske strane. Hetitskih izvora koji opisuju bitku nema, a postoji nekolicina koji daju naznake ishoda bitke1. Egipatski izvori su s... ceo članak