Arhimed (oko 287. pre n.e . - 212. pre n.e.) je bio jedan od najvećih matematičara i fizičara anitike. Rođen je u Sirakuzi na Siciliji. Izumeo je razne bojne sprave da bi dobrineo odbrani svoga grada prilikom rimske opsade u punskim ratovima, a kada je Sirakuza pala, ubio ga je neki rimski vojnik. Arhimed je, između ostalog, izračunao vrednost broja Pi, i utvrdio neke od osnovnih principa geometrije i mehanike. Tzv. Arhimedov zakon glasi da telo potopljeno u tečnost gubi onoliko težine koliko je teška njime istisnuta tečnost, na osnovu čega se može izračunati zapremina tela. Po priči, naučnik je do ovog otkrića došao pri kupanju, dok je razmišljao kako da utvrdi da li je kruna načinjena za sicilijanskog vladara Hijerona od čistog zlata ili od srebrne legure. Kaže se da je tada uzviknuo i čuvenu reč Heureka! , što znači Pronašao sam! Arhimedu se pripisuje i izreka da će, ako mu se da tačka na koju može da se odupre, pokrenuti svet - što je u vezi sa njegovom teorijom poluge. Po naučnikovoj želji, njegova grobnica je predstavljala valjak u kojem se nalazi lopta, da bi se obeležilo njegovo otkriće kako lopta zauzima dve trećine prostora u valjku.

Literatura:

Vladeta Janković, Imenik klasične starine: mitologija, istorija, umetnost, Beograd 1996.

Izvor slike:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AArchimedes1.jpg