Mauzol je bio satrap Karije u Maloj Aziji između 377. pre n.e i 353. pre n.e. sa visokim stepenom samostalnosti u odnosu na Persijsko carstvo, kojem je bio formalno podređen. Bio je oženjen sestrom Artemisijom, koja je posle njegove smrti podigla u Halikarnasu čuvenu monumentalnu grobnicu - Mauzolej, po kojme se zovu svi potonji nadgrobni spomenici velikih razmera. Ova građevina se smatrala jednim od sedam svetskih čuda starog sveta, bila je sva od belog mermera, au visinu je sezala preko 40 metara. Mauzolej je srušen u zemljotresu pre XV veka, a u XIX su izvršena iskopavanja, posle kojih su najvrednije skulpture prenete u Britanski muzej u Londonu. Tamo se, između ostalog, danas nalaze delovi friza sa prizorima borbe Grka i Amazonki, delo slavnog vajara Skopasa.

Literatura:

Vladeta Janković, Imenik klasične starine: mitologija, istorija, umetnost, Beograd 1996.

Izvor slike:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMausolus.jpg