Orion je bio mitski lovac, slavan po lepoti i divovskom stasu. Bio je ljubavnik Eoje, grčke boginje zore. Najčešće se priča da ga je ubila Artemida, bilo slučajno, bilo zato što se toliko uzoholio da ju je izazvao na takmičenje u lovačkoj veštini. Posle smrti se preselio na nebeski svod, a još u Ilijadi se pominje kao jedno od sazvežđa prikazanih na štitu koji Hefest kuje za Ahila. Priča o tome kako je Orion svojom ljubavlju proganjao Plejade svakako je u vezi sa bliskošću položaja tih dvaju sazvežđa.

Literatura:

Vladeta Janković, Imenik klasične starine: mitologija, istorija, umetnost, Beograd 1996.

Izvor slike:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AUranometria_orion.jpg