Hanibal (247. pre n.e. - 183. pre n.e.) je bio sin kartaginskog državnika i generala Hamilkara Barke, istaknuti vojskovođa i verovatno najopasniji neprijatelj koga je Rim u svojoj hiljadugodišnjoj istoriji imao. Komandu nad kartaginskim trupama preuzeo je 221. u Španiji, a 218. je sa velikom vojskom prešao Alpe, čime je ratovanje preneo na tlo rimske države potpuno iznenadivši Rimljane. Hanibalov prelazak preko Alpa smatra se neverovatnim podvigom u istoriji, a naučnici i danas pokušavaju da rekonstruišu putanju kojom je išao. Najvažnije Hanibalove pobede su u bitkama kod Trazimenskog jezera i Kane, s tim što je ova druga po svoj prilici najteži poraz koji su Rimljani ikad pretrpeli. U ovoj bici Hanibal je rasporedio svoje trupe u obliku polumeseca. U centru su se nalazili Kelti, a na bokovima odabrani odredi kartaginske pešadije i konjica. Na samom početku bitke Kelti su po Hanibalovoj naredbi ustuknuli i dali se u povlačenje, rimske trupe su pojurile za njima, čime su sa bokova bile opkoljene kartaginskom pešadijom. Nakon što je kartaginska konjica razbila rimsku, a posle kratke potere, udarila je rimsku pešadiju sa leđa, pri čemu su se Rimljani našli opkoljeni. Prema pojedinim izvorima od preko 50 000 ljudi, koliko je brojala rimska vojska, spaslo se samo 14 000 rimskih vojnika. Nakon ove velike pobede, Hanibal je godinama pustošio teritoriju rimske države, čak je par puta zapretio i samom gradu Rimu, međutim nije posedovao opsadne sprave, te je direktan napad na grad Rim bio nemoguć. Nakon 16 godina pustošenja, zbog pomankanja resursa i pojačanja, Hanibal je bio prinuđen da se vrati u servernu Afriku. Potom su Rimljani preuzeli inicijativu u ratu i preneli borbu na tlo Afrike. Odlučujuća bitka odigrala se 202. godine kod Zame, pri čemu je rimski konzul Publije Kornelije Scipion naneo težak poraz Hanibalu. Nakon zaključenja mirovnog ugovora, Hanibal je pokušao da reformiše kartaginsku državu, ali je pod pritiskom kartaginske aristokratije, koja se bojala sve većeg jačanja njegovog uticaja, morao da napusti domovinu i pobegne na Istok, gde je na kraju izvršio samoubistvo da ne bi bio izručen Rimljanima. Po opštem mišljenu Hanibal je bio jedan od najvećih vojskovođa u istoriji, izvanrednih taktičkih sposobnosti i strateških zamisli. U rimskoj tradiciji, on je zadobio skoro legendarne dimenzije, a izraz 'Hanibal je pred vratima' (Hannibal ante portas) postao je poslovičan za opasnost koja se neposredno bliži.

Izvor slike:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMommsen_p265.jpg