Žiča je srpski srednjovekovni manastir u blizini današnjeg Kraljeva. Građen je u periodu od oko 1206-1217. godine. Karakteriše ga crvena boja fasade, koja mu daje posebnu lepotu. Žiča je zadužbina srpskog kralja Stefana Prvovenčanog, koji je u njoj i bio krunisan za kralja 1217. godine. Pored Prvovenčanog još dva srpska kralja su krunisana u Žiči. To su bili njegovi sinovi Radoslav i Vladislav. Takođe u vreme novovekovne srpske istorije u Žiči su krunisani Aleksandar Obrenović i Petar I Karađorđević, u želji da nastave tradiciju nemanjićkih vldara. Nakon što je Sava uspeo da izdejstvuje autokefalnost srpske crkve 1219. godine, manastir Žiča postaje sedište novoosnovane srpske arhiepiskopije. Glavna crkva manastira posvećena je Vaznesenju Gospodnjem, koje se u srpskom narodu slavi kao Spasovdan, te se zbog toga ova crkva često naziva Spasova crka ili crkva Svetog Spasa. Tokom svoje istorije manastir je često bio pljačkan, pustošen i razaran. Oko 1291. godine za vreme upada vidinskog kneza Šišmana u Srbiju, manastir je bio opljačkan i spaljen. Početkom XIV veka u vreme kralja Milutina, Žiča je obnovljena, a radovi na manastiru obavljani su tokom čitave prve polovine XIV veka. Nakon pada Srbije pod Otomansku vlast 1459. godine, Žiča je ponovo opustošena, mada se tačan datum ovog događaja ne zna. Godine 1562. mitropolit Zaharije nalazi Žiču napuštenu, zbog čega obnavlja monaške ćelije. Posle propasti Prvog srpskog ustanka 1813. godine, Osmanlije su ponovo porušile manastir. Radove na obnovi Žiče otpočeo je 1856. godine novopostavljeni episkop žički Joanikije. Tokom Prvog svetkog rata manastir je opet stradao, te je posle rata 1925. godine počelo obnavljanje manastirskog kompleksa koje nije prestajalo do Drugog svetskog rata. Za vreme Drugog svetskog rata nemačke okupacione snage su bombardovale i zapalile manastir. Godine 1965. počeli su radovi na obnovi manastira, ali je jak zemljotres 1987. porušio manastirski kompleks. Nakon zemljotresa ponovo se krenulo u obnovu čitavog manastirskog kompleksa, te je glavnoj crkvi Svetog Spasa vraćen autentičan izgled s početka XIII veka.