Kleopatra (oko 70. pre n.e. - 30. pre n.e.) je bila makedonska princeza, ćerka Ptolemeja XII Auleta, koja je zajedno sa bratom, nasledila egipatski presto. Znala je egipatski jezik, bila je prihvatila egipatsku veru i uživala privrženost stanovništva. Jedinom kraljicom učinio ju je Cezar, pošto je osvojio Egipat. Kleopatra je postala ljubavnica velikog osvajača, rodila mu sina Cezariona i pošla sa njime u Rim, gde je ostala sve do 44. godine pre n.e., kada je Cezar ubijen. Nekoliko godina potom, postala je ljubavnica jednog od trojice nosliaca vlasti u Rimu (trijumvira), Marka Antonija, koji se prema njoj odnosio kao prema nezavisnom monarhu, a ne kao prema vazalnoj kraljici. Pošto je nekoliko godina proveo u Rimu, gde se iz političkih razloga bio oženio Oktavijanovom sestrom, Antonije se vratio u Egipat i stupio u brak sa Kleopatrom. Kad je došlo do razlaza među trijumvirima, Antonijeve trupe su odbile da se bore u odlučujućoj bici protiv Oktavijanovih snaga kod rta Akcija 30. godine pre n.e. Nakon ove bitke Antonije je izvršio samoubistvo. Kleopatra je pokušala da pridobije novog gospodara Rima, a kad joj to nije pošlo za rukom, izvršila je samoubistvo, dopustivši da je izujedaju zmije otrovnice. Ambiciozna i sposobna žena, imala je uvek na umu, pored sopstvenog interesa, interes svog naroda, a Rimljani, u čijoj je tradiciji krajnje negatiivno prikazana, plašili su se jedino Hanibala više nego nje. Kleopatrin lik je oživeo u Plutarhovom 'Antonijevom životopisu' i Šekspirovoj drami 'Antonije i Kleopatra'.

Cleopatra VII Statue, Rosicrucian Egyptian Museum San Jose, California