Tales je bio grčki filozof iz Mileta u Maloj Aziji, živeo je oko 600. pre n.e. Smatran je jednim od Sedam grčkih mudraca. Interesovalo ga je više oblasti poput filozofije, istorije, matematike, goegrafije. Izgleda da ništa nije pisao, ali mu Aristotel pripisuje učenje da sve na svetu počinje iz vode i u vodu se vraća. Herodot kaže da je Tales predvideo pomračenje Sunca (585. pre n.e.), ali je to, ako je istina, učinjeno pomoću saznanja istočnjačkih naučnika. Boravio je u Egiptu, gde je, kako kažu, izračunao visinu piramida uz pomoć štapa i senke a takođe je proučavao izlivanja Nila. U anegdotskoj tradiciji, Tales je rasejani filozof koji pada u bunar.