Nemački tenk Tigar je bio najdominantniji tenk u Drugom svetskom ratu. Neki bataljoni ovih tenkova su imali odnos ubistava 10:1. Na primer, Tigar je mogao uništiti T-34 sa razdaljine od 2 kilometra, dok je T-34 morao prići na razdaljinu od 400 metara i to na bok Tigra kako bi ga uništio. Frontalno, T-34 je morao prići na bliže od 200 metara da bi uništio Tigra, mada ni to nije bilo sigurno zbog varijacija u penetraciji granata. Međutim, Tigrovi su bili previše malobrojni da bi imali neki veći uticaj na ishod rata – napravljeno ih je tek 1,347.