Edvard Kenedi „Djuk“ Elington (Vašington, 29. april 1899. - Njujork, 24. maj 1974.), američki pijanista, dirigent i kompozitor džez muzike. Od 1926. godine nastupa sa svojim orkestrom po Americi i Evropi, a posle rata širom sveta. Jedan je od tvoraca orkestralnog stila u džezu. Najpoznatije kompozicije: "Solitude", "Sophisticeated lady" i "Mood indigo", a stvarao je i koncertna dela iz više stavova, balet, mjuzikle kao i filmsku i scensku muziku. U svojim aranžmanima i kompozicijama razvio je svoj specifični "Ellington sound", koji je u zvučnim bojama pod uticajem muzičkog impresionizma.