Feniks je čarobna egipatska ptica, koju opisuje Herodot: on je sličan orlu ili paunu, a živi pet stotina godina, da bi se iz pepela pogrebne lomače svaki put ponovo rodio. Kao simbol besmrtnosti i vaskrsenja, feniks je podjednako omiljen u paganskoj i hrišćanskoj tradiciji. Pod tim naslovom je sačuvana elegija (možda delo Laktanicija, hrišćanskog pisca iz Dioklecijanovog vremena), koja feniskovo ponovno rođenje iz pepela dovodi u vezu sa Hristovim vaskrsenjem.