Urobor ili Uroboros, (grč. ουροβόρος, od „ουροβόρος όφις“ - zmija koja jede sopstveni rep) antički je simbol večnosti koji prikazuje zmiju (zmaja) koja jede svoj rep. Poreklo vuče još iz drevnih religija, a ime je dobio spajanja dve grčke reči „οὐρά“ (rep) i „βόρος“ (jesti). Čest je simbol u mnogim drevnim i tajnim religijama, a posebnu primenu tokom srednjeg veka našao je u alhemiji (lat. Serpiente alquimica).