Beli Anđeo je detalj sa freske Mironosnice na Hristovom grobu, koji se nalazi u manastiru Mileševi. Freska potiče iz 13. veka u vreme vladavine srpskog kralja Stefana Vladislava. Veruje se da su autori freske grčki umetnici ali su njihova imena nepoznata. Freska prikazuje Arhangela Gavrila kako sedi na kamenu u belom hitonu raširenih krila i pokazuje mironosnicama (žene koje su nosile mirišljavo ulje da pomažu telo Hristovo) na prazan grob, što ukazuje da je Isus vasrksao. Nalazi se na južnom zidu zapadnog svoda crkve Vaznesenja Hristovog manastira Mileševa. Freska je otkrivena tek u 20. veku jer je tokom obnavljanja mileševskih fresaka u 16. veku, kompozicija bila prekrivena drugom freskom. Nakon restauracijskih radova u 20. veku freska je otkrivena uklanjanjem freske iz 16. veka. Slika freske Beli Anđeo je poslata pri prvoj satelitskoj komunikaciji između Evrope i Amerike 1962. godine nakon kubanske raketne krize kao znak mira. Američke sonde Vojadžer 1 i 2, lansirane 1977. godine, između ostalih nose i sliku freske Beli Anđeo, kako bi pokazale raznolikost života i kulture na Zemlji u nadi da će poruku primiti neki inteligentni vanzemaljski oblik života.