Bojan Stevanović

andreja Bojan Stevanović je rođen 26. Juna 1984. u Sarajevu. Detinjstvo i ranu mladost je proveo u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu univerziteta u Beogradu diplomirao je u aprilu 2013. na katedri za Savremenu istoriju.