Bal – vrhovni bog Hananaca

Bal, što znači „gospodar“ ili „onaj koji poseduje“, bilo je ime kojim su brojna hananska plemena nazivala svog vrhovnog boga. Jevreji su po dolasku u Svetu zemlju usvojili taj naziv za sve strane bogove. U Svetom pismu ime Bal se koristi kao uopšteni termin za „lažnog boga“. Najpoznatiji Bal iz hananske mitilogije bio je bog kiše i plodnosti koji se povezivao sa bogom oluje Hadadom. Njegovo prebivalište bilo je na severu zemlje, u planinama, te se zbog toga neretko nazivao i „Gospodarem severa“.Bal je, u jednom od mitova, pobedio morskog boga Jama, koji je od boga Ela (tvorca svih bogova) zatražio da ga kruniše za kralja. El je na to pristao, ali samo ako pre toga Jam pobedi Bala. Saznavši da mu predstoji okršaj sa Jamom Bal se opremio magičnim oružjem kojim je uspeo da ubije Jama, a ostatke njegovog raskomadanog tela razbacao na sve strane. Nakon ove pobede Bal se proglasio za kralja nad svim bogovima, i dao da se sagradi palata na Safonskoj gori, odakle je preuzeo vlast nad nekoliko gradova. Nakon ove pobede Bal je postao toliko gord, da se drznuo da izazove Mota, boga smrti. U početku, Bal je pobedio Mota, i prognao ga u jalove pustinjske predele. Međutim, Mot je uputio izazov Balu da siđe u podzemni svet, i okuša hranu smrti. Bal nije mogao da ostane gluv na ovaj izazov, te se spustio u podzemlje, gde je okusio Motovu hranu, a zatim i umro. Dok su ostali bogovi tugovali za Balom, njegova supruga, plahovita Anat, spustila se u Motovo carstvo po njegovo umrlo telo. Anat sama nije uspela da oživi Bala, te je preklinjala Mota da joj u tome pomogne. Kada je Mot odbio da joj pomogne, Anat se razbesnela i u besu ubila Mota, nakon čega je Bal oživeo, svrstavši se tako u redove umirućih i vaskrsavajućih božanstava. Bal se često prikazuje sa gromovima ili munjama u rukama, a njegov glas je poput grmljavine. Kroz otvor na svojoj palati Bal je puštao kišu na zemlju.

Literatura:

Arthur Cotterell, Rachel Storm, The Ultimate Encyclopedia of Mythology, 1999.