Prvi bogovi i Titani

Geja, "Zemlja", majka Urana (Neba), Ponta (Mora), Giganata i Titana, začetnica svakog života na Zemlji. Pont je, prema grčkoj mitologiji jedan od najstarijih bogova. Njegova majka Geja ga je rodila sama od sebe, i to pre nego što je rodila boga spoljnog mora Okeana. Kada je rodila Okeana, Geja je sa Pontom sklopila brak i rodila mu:

  • Nereja - Morski bog
  • Taumanta - Bog prirodnih pojava na moru
  • Forkija - Morski bog
  • Euribija - Morska boginja
  • Ketu - Morska boginja

Pont i Talasa su roditelji Telhina i riba. Pontos ili Pontus u grčkom i latinskom jeziku znači more, i to kao naziv za Crno more ili zemlje koje se nalaze na južnoj obali crnog mora. Talasa je jedno od primordijalnih božanstava grčke mitologije, kćerka Etera i Hemere. Talasa je boginja i personifikacija Sredozemnog mora.

Talasa je sa svojim mužem Pontom rodila ribe i Telhine. Po nekim mitovima ona je bila Afroditina majka; oplodile su je Uranove genitalije koje je Hron bacio u more kada ga je kastrirao.

Kao i ostala primordijalna božanstva, Talasa je bila jedva personifikovana, njeno telo je bila morska voda. U Ezopovim basnama, prikazana je kao žena od vode, koja se izdiže iz svog prirodnog elementa. U mozaicima rimskog perioda, Talasa je prikazivana kao žena pola zaronjena u vodi, sa rogovima u obliku klješta raka, umesto odeće prekrivena je algama, kako drži veslo broda.

Uran je bio primordijalni bog neba i otac Titana u grčkoj mitologiji. Uran je bio sin Geje i njen muž. Većina Grka je smatrala da je Uran jedan od primordijalnih bogova i da nije imao roditelje. Pod uticajem filozofa, Ciceron u svom djelu O Prirodi bogova (De Natura Deorum) tvrdi da su Uranovi roditelji Etar i Hemera, Vazduh i Dan. Po nekim mitovima on je sin Noći, Nikte. Njegov ekvivalent u rimskoj mitologiji je Celus.

Uran je bio vladar svemira, ali su se Titani pobunili te ga svrgnuli. Hron je osakatio Urana. Deca Urana i Geje su Titani, Kiklopi i Hekatonhiri. Uran sa Talasom imao je najlepšu boginju, Afroditu.

SLIKA

Kastriranje Urana od strane Hronosa

Kada je Geja, majka Titana, rodila Uranu tri Hekatonhira, Uran ih je zamrzeo i zatvorio u unutrašnje zemlje. Geja se zbog takvog odnosa prema svojoj deci razljutila pa je odlučila da se osveti svome mužu Uranu. Otišla je do Titana i nagovarala ih da, njihovog oca Urana svrgnu sa vlasti.

Ni jedan od Titana, sem najmlađeg Hrona, nije pristao na predlog Geje, a Hron je, pomoću lukavstva oduzeo muškost i snagu Uranu i proglasio se umesto njega vladarom svemira.

Hron, kao novi vladar svemira, primorao je svoje sestre i braću da mu služe i da budu čuvari njegovog prestola i oslonac njegove vlasti. Posle izvesnog vremena, Hrona je stigla slična sudbina. Protiv njega se pobunio njegov najmlađi sin Zevs i oduzeo mu vlast i sebe proglasio za najvišeg i najvećeg boga. Sjedinivši se sa Uranom, Gea je izrodila prvu generaciju bogova. Prvorođeni su bili Okean i Tetida (Tetija), čije je sjedinjenje dalo Potame (Reke) i Okeanide. Drugi par, Hiperion i Tea, dali su Helija, Selenu, Eoju (Zoru). Koej i Fojba, izrodili su Letu i Asteriju. Krej je sa Euribijom dobio Astraja, Palanta i Persa. Japet se sjedinio sa Okeanidom Klimenom, te su iz ove veze nastali Atlas, Menojtije, Prometej i Epimetej. I poslednji, sjedinili su se Hron i Rea, čija je uloga bila da svetu daruju potomke koji će njime kasnije vladati. Iz njihovog sjedinjenja rodili su se Demetra, Hestija, Hera, Had, Posejdon i na kraju Zevs.

SLIKA

Hronos

Borba između Hrona i pobunjenog Zevsa je bila dugotrajna i strašna i trajala je oko deset godina. Na Hronovoj strani je bila većina Titana, a na Zevsovoj strani su bili njegova braća Posejdon i Had, i braća Titana - Kiklopi i Hekatonhiri, koje je Zevs oslobodio iz „podzemne zemlje“ - pakla Tartara.

Pored Kiklopa i Hekatonhira, Zevsu su se pridružili i neki od Titana koji su bili nezadovoljni vladavinom Hrona, pre svih Okean i njegova kćerka Stiks sa svojih četvoro dece, kao i Japetov sin Prometej.

Posle pobede nad Hronom, Zevs je Hrona i poražene Titane sunovratio u večnu tamu „podzemne zemlje“, u pakao Tartar, gde su ih čuvali nesavladivi storuki Hekatonhiri.

Zevsovom pobedom je prestala vladavina Titana svetom, ali ne zauvek i ne za sva vremena, Prema grčkim mitovima, ljudi koji danas vladaju svetom su potomci Titana, jer kada je Zevs uništio prvo pokolenje ljudi, Titan Prometej, stvoritelj čoveka, je svome sinu Deukalionu i njegovoj ženi Piri, omogućio da se spasu i da utemelje novi ljudski rod.

Pokolenje ljudi koje je Deukalion utemeljio, je preživelo Zevsovu vladavinu, kao i vladavinu svih ostalih bogova sa Olimpa, a velikane među svojim ljudima i danas naziva Titanima.

Literatura:

Aleksandar Duduković, Priče s horizonta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Beograd, Politikin zabavnik – Beograd 2006.

Hesiod, Teogonija, Unireks, Podgorica 2008

Sophia Souli, Grčka mitologija, Toubi’s.