Andreja Vujičić

andreja Andreja Vujičić, rođen 22.06.1987. godine u Kraljevu. Svoje rano detinjstvo, osnovnu i srednju školu proveo je u Beogradu, gde je 2006. godine upisao Filozofski Fakultet, na odeljenju za istoriju. Diplomski rad na temu "Stefan Dušan i Srbi u delu Jovana Kantakuzina" odbranio je 2012. godine, na Katedri za vizantologiju, kod profesora dr Vlade Stankovića. Master studije i master rad na temu "Despot Stefan Lazarević i Osmanlije (1402-1427)" završio je 2013. godine, na Katedri za nacionalnu istoriju srednjeg veka kod profesora dr Marka Šuice. Još u toku završne godine studija obavljao je stručnu praksu u Istorijskom arhivu Beograda. Nakon završene prakse i odbranjenog master rada nalazi posao kao nastavnik istorije. Neoženjen, živi i radi u Beogradu.